Open Brief

Open Brief

Nieuw zwembad kost ons héél veel geld!

De soap rondom het nieuwe overdekt zwembad in Velp nadert zijn ontknoping. Nadat vaststelling en wijziging van het bestemmingsplan zonder kritische vragen van de raad op 16 januari als hamerstuk werden behandeld en de ingebrachte zienswijze  van sportcentrum Jagyba resoluut van tafel werd geveegd, werd op 30 januari jl. het definitieve besluit genomen. Vervolgens wist de gemeente Rheden niet hoe snel ze met de sloop van de voormalige Bestuursacademie aan de Reigerstraat moesten beginnen…..

Jagyba is reeds ruim acht jaar actief betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw overdekt zwembad in Velp. Zo hebben we actief meegedacht over een geschikte locatie en zetten we samen met het ROC A 12 en zwemvereniging PFC Rheden een stevige lobby op om het zwembad voor Velp te behouden. Ondanks een interventie van wethouder R . Haverkamp, met de bedoeling om in samenwerking met de gemeente  Arnhem een gezamenlijk zwembad op de grens van Arnhem en Velp te realiseren, koos de gemeenteraad tot grote frustratie van de wethouder uiteindelijk voor de locatie Gruttostraat/Reigerstraat.

In samenwerking met de gemeente werd met de belanghebbenden ROC A 1 2 , zwemvereniging PFC en Jagyba een stuurgroep opgericht waarin we jarenlang actief overlegden, schetsontwerpen maakten en plannen van aanpak samenstelden om uiteindelijk tot een intentieovereenkomst te komen. De avond voordat deze overeenkomst getekend zou worden, het persmoment was zelfs al gepland, stelde de gemeente de ondertekening uit en werd Jagyba uitgenodigd voor een dringend gesprek met gemeentesecretaris H . Kettelerij en wethouder T. Vugts, inmiddels na ‘intimiderend en onprettig’ gedrag tegen ambtenaren van de ene op de andere dag van het politieke podium verdwenen.

Van hen kregen we te horen dat de gemeente de samenwerking met Jagyba, een  florerend bedrijf dat al veertig jaar bestaat, in verband met onze solvabiliteit (?!)  per direct wilde opzeggen. Om een lang verhaal kort te maken: onder zware druk van de gemeente Rheden en zonder toelichting op de conclusie en het besluit van het college, moesten we ons terugtrekken als partner. In de procedure om Jagyba bewust buitenspel te zetten, hebben de gemeente in het algemeen en wethouder R. Haverkamp in het bijzonder alle beginselen van behoorlijk bestuur zwaar overschreden. De opmerking van VVD-lijsttrekker Haverkamp tijdens een overleg dat ‘de gemeente Rheden er niet is om de broek van Jagyba op te houden’, zegt alles over het niveau en de agenda van deze wethouder.

VVD-wethouders en Jagyba vormden overigens nooit een goed huwelijk. Ook wethouder Ap Lammers, die diverse termijnen op het pluche zat voordat hij uiteindelijk via de achterdeur werd af geserveerd, wist Jagyba bijna tien jaar lang op allerlei manieren dwars te zitten . De realisatie van Jagyba op de huidige locatie ontaardde daardoor in een slepend proces dat zijn weerga niet kent.

Jagyba Sport & Health is slechts enkele meters verwijderd van de bouwgrens van het nieuwe zwemba. Door een gezamenlijke entree, een fysieke verbinding en directe samenwerking zouden de kosten van het nieuwe bad enorm gereduceerd kunnen w o r de n . Private samenwerking en burgerparticipatie gelden voor de landelijke politiek niet voor niets als speerpunten. Steeds meer gemeenten zien dat dit grote voordelen kan opleveren. Zo niet de gemeente Rheden.

Het huidige exploitatietekort van het zwembad is € 400.000,- per jaar. In het voorgestelde samenwerkingsverband werd dit bedrag gereduceerd tot €15 0.0 0 0 , – . In de inmiddels goedgekeurde plannen van de gemeente Rheden moeten de inwoners jaarlijks maar liefst € 700.000,- ophoesten om af en toe een baantje te kunnen trekken. En dat terwijl er twee jaar geleden nog discussie gevoerd werd over de sluiting van het gemeentelijk zwembad in Rheden in verband met een exploitatietekort van € 200.000, -. Is hier sprake van manipulatie of bestuurlijk onvermogen?

Ik schrijf deze open brief omdat de verantwoordelijke wethouders op geen enkele wijze met Jagyba in gesprek wensen te gaan, maar ook omdat wij op gezochte en oneigenlijke gronden op een zijspoor zijn gezet. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur en het vertrouwensbeginsel zijn in sterke mate geschaad en de gemeenteraad werd in deze kwestie steeds erg eenzijdig geïnformeerd. Een belangrijke e-mail van Jagyba van 30 juni 2015 werd niet doorgestuurd naar de raad, waardoor er geen sprake kon zijn van een weloverwogen democratische besluitvorming. En tot slot, omdat Jagyba als grote belanghebbende ‘per ongeluk’ niet uitgenodigd werd voor informatieavonden en klankbordgroepen .

Het is spijtig te moeten constateren dat de partijen in de raad, met uitzondering van de PvdA, zich met het oog op de coalitiebelangen onvoldoende kritisch hebben opgesteld. Daardoor kon het gebeuren dat het college ons de plannen voor het nieuwe zwembad op een ontoelaatbare wijze door de strot heeft gedrukt. Een zwembad dat de burgers van de gemeente en de komende generaties, héél véél geld gaat kosten.

Onze hoop is nu gevestigd op de nieuwe burgemeester die wellicht nog sturing kan geven aan dit proces en wél strak toezicht houdt op een democratische besluitvorming. En natuurlijk op de kiezer die de verantwoordelijke bestuurders tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande afrekent op hun gedrag en beleid.

Lex Hendriks,

Directeur Jagyba Sport & Health